Skip directly to content

Nabídka stavebně montážních činností

Azbest

Provádíme výměnu azbestocementových stoupaček a práce s materiálem obsahující azbest.

Plynofikace

Realizace plynovodů, přípojek, plynových kotelen, odběrných plynových zařízení.

Plynové spotřebiče

Montáž plynových spotřebičů pro domácnosti a maloodběratele. Výstavba nových plynových kotelen.

Ústřední vytápění

Kompletní realizace otopných soustav. Rekonstrukce a výstavba plynových kotelen a výměníkových stanic.

Zdravotně technické instalace

Kompletní realizace vodovodních rozvodů. Vnitřní i venkovní vodovodní rozvody provedení ocel, nerez, litina, plasty, měď.

Obnovitelné zdroje energie

Instalace tepelných čerpadel všech druhů včetně zajištění zemních kolektorů a vrtů. Instalace solárních systémů.

Termografie

Vyhledávání úniků tepla z budov. Kontrola stavu zateplení budov. Lokalizace problémů s vytápěním.

Správa kotelen

Zajištění periodických kontrol a revizí zařízení kotelen a odběrných plynových zařízení.

Olejová hospodářství

Kompletní realizace olejových hospodářství. Kompletní realizace hospodářství pro výdej a skladování nemrznoucích směsí.