Skip directly to content

Správa kotelen

Podle vyhlášky č. 91/1993 Sb., resp. 85/1978 Sb. ve znění 352/2000 Sb. je každý provozovatel kotelny nebo odběrného plynového zařízení (OPZ) povinen zajišťovat pravidelné kontroly a revize zařízení kotelen, resp. OPZ (servis kotlů, revize tlakových nádob stabilních, revize elektrického zařízení, revize plynového zařízení, revize spalinové cesty, školení obsluhy, atd.) Nabízíme správu kotelen, resp. OPZ bytových domů i objektů občanské vybavenosti (školy, školky, úřady, zdravotnická zařízení, kulturní zařízení, atd.).

Zpracováváme dokumentaci potřebnou pro provoz kotelny, resp. OPZ ve smyslu vyhlášky 91/1993 Sb. (místní provozní řády, revizní knihy plynovodu a plynových spotřebičů atd.) V současné době spravujeme přes 40 kotelen a OPZ.