Skip directly to content

Enviromentální politika

Vedení společnosti vyhlašuje tuto Environmentální politiku společnosti S.V.A. spol. s r.o.

Provádíme rozvody vody, plynu, topení a kanalizace včetně souvisejících prací. Uvědomujeme si, že tato činnost může mít vliv na životní prostředí. Proto se všichni chováme k životnímu prostředí šetrně a odpovědně a vyžadujeme to i od našich spolupracovníků a obchodních partnerů. Odpovědnost a šetrnost přístupu k životnímu prostředí dokládáme touto politikou v ochraně životního prostředí:

  • Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí řízení společnosti.
  • Respektování právních předpisů České republiky pro životní prostředí je samozřejmou povinností všech zaměstnanců společnosti.
  • Ochrana životního prostředí je u nás založena na řádném nakládání s odpady a na provádění prací šetrně k životnímu prostředí a na preventivních opatřeních.
  • Vlivy svých činností na životní prostředí zajišťujeme, hodnotíme a výsledky hodnocení využíváme při ochraně životního prostředí, k informování orgánů a státní správy, zaměstnanců a spolupracovníků.
  • K naplňování této politiky v ochraně životního prostředí stanovujeme konkrétní, termínované a měřitelné cíle, cílové hodnoty, programy a zdroje k jejich realizaci.
  • Ochranu životního prostředí zdokonalujeme vzděláváním a informovaností zaměstnanců a našich spolupracovníků.
  • Plnění své politiky v ochraně životního prostředí budeme pravidelně hodnotit a výsledky hodnocení využívat k její aktualizaci, ke hledání možností dalšího zlepšování ochrany životního prostředí a k prevenci znečištění.
  • S našimi přístupy k životnímu prostředí seznamujeme zaměstnance, spolupracovníky, obchodní partnery a státní správu.

Tuto politiku vyhlašuje vedení společnosti zastoupené Ing. Karlem Škábou, jednatelem.