Skip directly to content

Změna adresy sídla: Pramenná č.ev. 3

Došlo ke změně adresy sídla firmy z důvodu přejmenování resp. doplnění názvu ulice z původního

Vídeňská 100 na Pramenná č.ev. 3.

Vše ostatní zůstává.