Skip directly to content

Management jakosti

Společnost S.V.A. podniká s následujícími živnostenskými listy

 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Inženýrská činnost ve výstavbě
 • Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
 • Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje

Společnost S.V.A. je držitelem oprávnění ITI pro montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení v rozsahu

 • tlakové stanice zdroj plynu bez omezení, médium propan, butan a jejich směsi
 • zařízení pro snižování tlaku plynu regulační stanice, médium zemní plyn
 • zařízení pro rozvod plynu domovní a průmyslové plynovody, materiál: ocel, měď, PE, médiu plynná paliva
 • NTL, STL, VTL VVTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu materiál ocel, měď, PE, médium zemní plyn
 • zařízení pro spotřebu plynu spalováním spotřebiče bez omezení druhu a výkonu, médium plynná paliva
 1. Společnost S.V.A. je od roku 2000 držitelem certifikátu systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001, následně v letech 2003, 2006 a 2009 prošla recertifikací a v roce 2012 prošla recertifikací podle ČSN EN ISO 9001:2009
 2. Společnost S.V.A. je od roku 2006 držitelem certifikátu systému enviromentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005, v roce 2012 prošla recertifikací
 3. Společnost S.V.A. je držitelem Registračního osvědčení Českého metrologického ústavu pro montáž vodoměrů pro teplou a studenou vodu.
 4. Společnost S.V.A. je členem Pražského sdružení pro zemní plyn pod záštitou Pražské plynárenské a.s.
 5. Společnost S.V.A. je zapsána do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného u Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 6. Jednatel společnosti je autorizovaným inženýrem v oborech pozemní stavby a technologická zařízení staveb